Sika is wereldwijd de grootste markt- en technologieleider op het gebied van bouwchemicaliën. Wij zijn de meest complete en competente partner voor de bouw, van funderingen tot dakconstructie, van binnen tot buiten, van nieuwbouw tot bescherming en renovatie. Met de exclusieve expertise en ervaring die is opgedaan sinds 1910, heeft Sika bouwproducten en systeemoplossingen ontwikkeld om te voldoen aan vereisten en standaarden om de bouwprocessen en levensduur van constructies te optimaliseren.

De Business Unit Contractors bestrijkt waterdichting, vloerbekledingen, voegafdichting, verlijmen van houten vloeren, structurele verlijming, reparatie en bescherming van beton, betonwapening, grouting, verankering, corrosie- en brandbescherming van stalen constructies en daken enz. De Business Unit Contractors richt zich op nauwe samenwerking met eigenaars van onroerendgoed, architecten, ingenieurs en aannemers. We willen toegevoegde waarde en wederzijds voordeel scheppen voor de gehele waardeketen van het project, van mogelijkheden voor conceptueel design tot het vereenvoudigen van eventueel onderhoud.

Naast het leveren van producten en systemen houden Sika’s teams voor verkoop en technische dienstverlening zich bezig met het bieden van directe ondersteuning aan de klant gedurende alle fases van het bouwproces, dat wil zeggen tijdens de aanvang van de planning, het definitieve ontwerp, gedurende de werkelijke uitvoering op de bouwplaats, voltooiing en oplevering, maar ook tijdens onderhoud gedurende de beoogde levensduur.