Onze bedrijfscultuur

We hanteren een benadering op lange termijn voor de ontwikkeling van onze activiteit en handelen met respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, belanghebbenden en werknemers.

Het toekomstige succes van onze onderneming hangt niet enkel af van de juiste strategie, maar is ook gebaseerd op het vertrouwen en de toewijding van al onze werknemers.

Meer waarde, minder impact

Wij verbinden ons ertoe duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te ontwikkelen. Daarbij staan veiligheid en een lage impact op de hulpbronnen centraal. Het doel? Waarde creëren en verhogen en tegelijk de impact verminderen.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze strategie in al onze bedrijfsprocessen, en we streven ernaar waarde te creëren voor onze klanten en partners in de hele toeleveringsketen en over de volledige levensduur van onze producten. De gecreëerde waarde weegt veruit op tegen de impact van de productie, de distributie en het gebruik.

DE MENSEN BIJ SIKA

Wij geloven in de competenties en de ondernemingszin van onze werknemers. Ons team is onze grootste troef en dankzij de toewijding van onze werknemers kunnen wij een uiterst kwalitatieve klanten- en technische dienst bieden. Deze hoogwaardige dienstkwaliteit vormt samen met onze innovaties het handelsmerk van Sika.

Building Trust

Wij geloven dat vertrouwen de basis is voor onze partnerships en samenwerkings-verbanden. Dat wordt volgens ons bewezen in de kwaliteit van ons werk en is het resultaat van ons innovatief vermogen en onze volharding. Dit is echter geen statisch gegeven, maar een continu proces waar actief aan gewerkt moet worden. Het merk Sika bestaat omdat we elke dag opnieuw werk maken van het opbouwen van vertrouwen.