Wanneer duizenden mensen op betrouwbaar onderhoud kunnen rekenen

Dit segment omvat oplossingen voor betonbescherming en -herstelling, bijvoorbeeld reparatiemortels, beschermingscoatings, mortels en structurele versterkingssystemen. Het omvat ook producten voor interieurafwerking, zoals uitvlakmortels, tegellijmen en voegmortels.

Sika levert technologieën voor de volledige levenscyclus van commerciële, residentiële en utiliteitsgebouwen. Vooral in ontwikkelde markten zijn heel wat structuren vele tientallen jaren oud en aan vernieuwing toe. De huidige opleving van de vraag is toe te schrijven aan de stijging van het aantal renovatieprojecten in de transport-, waterbeheer- en energiesector.

De globale trend naar verstedelijking en de toenemende behoefte aan renovaties in ontwikkelde landen stimuleert ook de vraag in de sector van de interieurrenovaties.

Innovaties

SikaGrout®-334 en SikaGrout®-234 zijn voorbeelden van Sika's gebruiksklare mortels, die speciaal geformuleerd zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een aanzienlijk deel van het Portlandcement te vervangen door aanvullende gerecycleerde materialen. Zo dragen we bij tot de bescherming van het klimaat en onze grondstoffen, zonder toegevingen te doen op het vlak van prestaties.

De nieuwe SikaCeram®-290 StarLight tegellijm met lage emissies bevat ook duurzame grondstoffen. SikaCeram®-290 StarLight is een lichte tegellijm die 80% meer oppervlakte bestrijkt in vergelijking met een traditionele tegellijm.