Vertrouwen op de sterkte van het beton

Sika ontwikkelt en verhandelt talrijke hulpstoffen en additieven voor de bereiding van beton, cement en mortel. Deze producten verbeteren specifieke eigenschappen van vers of uitgehard beton, zoals de verwerkbaarheid, waterdichtheid, duurzaamheid of initiële en definitieve sterkte.

De vraag naar betonmengsels neemt momenteel toe, vooral door de steeds strengere vereisten voor de prestaties van beton en mortel, met name in stedelijke gebieden en voor de bouw van infrastructuur. Bovendien zorgt het toenemende gebruik van alternatieve cementhoudende materialen in cement, mortel en dus ook in beton, voor een grotere behoefte aan betonmengsels.

INNOVATIES

Een betere verwerkbaarheid van beton gedurende meerdere uren, is zeer belangrijk voor bouwwerven in stedelijke gebieden met druk verkeer of afgelegen gebieden met lange transporttijden. Tegelijk is na het gieten een snelle verharding zeer belangrijk, om te voldoen aan de strakke bouwschema's.

Sika ViscoFlow® is een hulpstof voor een betere verwerkbaarheid, gebaseerd op een nieuw, intern ontwikkeld polymeer dat de verwerkbaarheid van vers beton aanzienlijk verlengt en tegelijk een snelle sterkteontwikkeling garandeert. De duur van de verwerkbaarheid kan worden gewijzigd al naargelang de afstand tot de verschillende werkplaatsen. Bovendien wordt de vereiste consistentie van het beton gegarandeerd bij zowel hoge als lage temperaturen.