Historiek

In 1946 is Sika België opgericht, toen nog onder de naam “Sobedif”. Stichter was Mr. Jacques Mortier, die zich in eerste instantie toelegde op waterdichting en bepleisteringen met Igas mastieken.

In 1965 komt Sobedif in handen van Sika Frankrijk en in 1971 wordt Sobedif overgenomen door Sika Finanz. In 1983 verdwijnt de naam Sobedif en heet de firma officieel Sika SA/NV. Vanaf dan kent Sika SA/NV een constante groei, door de uitbouw van bestaande markten, aanboren van nieuwe segmenten, introductie van nieuwe producten en systemen en een efficiënte commerciële en marketing aanpak.

Missie

De missie van Sika België luidt: Bekendheid bij al onze klanten creëren over de uitmuntendheid van onze producten en service, welke altijd de verwachting van de klant moet overtreffen. Er voortdurend naar streven onze producten en service te verbeteren om aan de toenemende vraag van de markt te kunnen voldoen. Onderlinge communicatie en samenwerking bevorderen zodat een prettig en efficiënt werkklimaat ontstaat.
Een toenemende cashflow bereiken en een aantrekkelijke return on capital realiseren wat resulteert in een winstgevende groei, doordat we onze klanten voorzien van kwaliteitsproducten en –service.

Het doel van Sika België is om, in overeenstemming met het beleid, producten en service te verschaffen met een blijvende en gegarandeerde kwaliteit en zich zo te verzekeren van het vertrouwen en de tevredenheid van de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers om dit doel altijd na te streven door het voortdurend nakomen van het bestaande kwaliteitssysteem (ISO 9000), met behoud van een goede werkhouding en blijkgevend van voldoende aandacht voor gezondheid, veiligheid en speciale aandacht voor het milieu (ISO 14001).

Houding ten opzichte van klanten

Sika België voert een klantgericht beleid. De doelstelling van dit beleid is dat iedere werknemer de klant ‘verzorgt’. Dit betekent in de praktijk dat Sika België onderstaande uitgangspunten hanteert in relatie tot de klant. Niets is te goed voor de klanten van Sika België;

  • De werknemers van Sika België moeten steeds de beste oplossingen zoeken voor de realisaties van de klant;
  • De werknemers mogen niet uit het oog verliezen dat de klanten Sika België van een inkomen voorzien;
  • De werknemers verstevigen en ondersteunen de positie in de markt door het introduceren van klantgerichte verbeteringen, hetgeen effectief uitgevoerd wordt;
  • De werknemers herkennen en respecteren de waarde van de relatie met de klanten.