Globale aanwezigheid

Nooit eerder kon Sika in meer nieuwe landen vestigingen openen: tussen 1990 en 1995 richtte het bedrijf 16 nieuwe filialen op. Vooral in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika kon Sika zijn aanwezigheid versterken. Desondanks waren de jaren 1990 niet makkelijk. Sika kreeg te kampen met recessiefases en een beperkte winstgevendheid, te wijten aan de concurrentie en de stijgende prijzen van de grondstoffen.

Het slaagde erin dit probleem op te lossen door zich terug te trekken uit minder lucratieve randactiviteiten zoals het bouwen van robotten die gebruikt worden om rioolbuizen te rehabiliteren. Sika liet ook de productie van wegenbouw-producten achterwege. Bovendien verkocht Sika de activiteit afdichtingsmembranen aan Sarna.

Decennium van snelle groei

Datzelfde Sarna werd tien jaar later een lid van de Sika-groep: in 2005 werd het bedrijf uit midden-Zwitserland dat gespecialiseerd is in membranen, overgenomen door Sika, een bedrijf dat zeven keer groter was. Sika kende één van de meest stormachtige decennia uit zijn geschiedenis. De omzet steeg van 2 miljard naar meer dan 4,6 miljard frank. Een aanzienlijk aandeel daarvan was afkomstig van de 38 firma’s die tussen 2000 en 2008 werden overgenomen. Tijdens diezelfde periode groeide het personeelsbestand van 8.000 naar 13.000.

Van funderingen tot dak

Sinds het jaar 2000 kunnen de kernvaardigheden van Sika samengevat worden in vijf werkwoorden: afdichten, verbinden, bevochtigen, versterken en beschermen. Sika wou van funderingen tot dak de marktleider worden in deze technologische disciplines, als het dat al niet was. Sika® ViscoCrete®, het toeslagmateriaal voor beton dat in 2000 op de markt werd gebracht, werd een belangrijke pijler voor de verkoop. Sika kende ook een boom in andere afdelingen.

Tijdens het piekjaar 2006 steeg de omzet met meer dan één derde. De holding van het bedrijf stond sinds 2002 al gekend als "Sika AG". De onderneming moest massaal investeren in grotere personeels- en productiecapaciteiten en voerde een herstructurering door van het algemene management.

Verhoging marktaandeel

Sinds 2006 worden alle marketing- en verkoopactiviteiten geleid via nieuwe, gecentraliseerde Business Units die gericht zijn op de vier belangrijkste klantengroepen: “Distributie”, “Contractors”, “Concrete” en “Industrie”. Tegen het einde van het decennium raakte ook Sika in de ban van de maalstroom van de ernstige internationale recessie die werd veroorzaakt door de financiële crisis. Desondanks slaagde Sika erin zijn marktaandeel nagenoeg overal te vergroten. Na zijn 100ste verjaardag in 2010 is Sika klaar om de toekomst aan te vatten.