Economische toegevoegde waarde (EVA)

De economische toegevoegde waarde, ofwel EVA (Economic Value Added), is de maat van de financiële prestatie van een bedrijf die gebaseerd is op het restvermogen. Dit wordt berekend door de kapitaalkosten af te trekken van de bedrijfsinkomsten (aangepast voor belastingen op cashbasis) en wordt ook wel economische winst genoemd. De formule om de economische toegevoegde waarde te berekenen is als volgt: ecomomische toegevoegde waarde = netto bedrijfsinkomsten na belasting - (kapitaal x kapitaalkosten).

in CHF mn   2011   2012  
     
Source of value-added    
Corporate performance (Net sales) 4.564 4.829
Intermediate Inputs -3.127 -3.212
Gross value-added 1.437 1.617
Expenses not affecting liquidity    
  Depreciation and  
  amortization
- 130 -140
  Change in provisions 8 -12
Net value-added 1.315 1.465
Distribution of value-added    
To employees    
  Wages and salaries 789 837
  Social charges 171 204
To governments (capital and income taxes) 101 112
To lenders (financial expenses) 39 31
To shareholders (dividend payout, incl. minority interests) 134 114
To the company    
Net profit for the year 215 281
  less dividend payout -134 -114
Net value-added 1.315 1.465
Number of employees    
End of year 15.254 15.233
Annual average 14.368 15.244
Net value-added per employee (in CHF 1 000) 92 96