Duurzaamheid over de hele waardeketen

Sika beantwoordt aan de milieu- en veiligheidszorgen over de hele waardeketen en adopteert het veelgebruikte GRI (Global Reporting Initiative). Om duurzaamheid te promoten, zijn transparante gegevens over de producten en werkzaamheden noodzakelijk over de hele waardeketen.

Teneinde de gegevens te verzamelen, heeft Sika in 2012 de volgende activiteiten van het voorafgaande jaar gehandhaafd:

  • Uitbreiding van de databases inzake duurzaamheid van de producten conform de internationale evaluatienormen van het levenscyclusanalyse (LCA), bijvoorbeeld de norm ISO 14040.
  • Meten en verbeteren van de duurzaamheid van de eigen waardeketen via een wereldwijd programma om de veiligheid en efficiëntie op het vlak van energie en grondstoffen te verbeteren.
  • Implementeren van nieuwe informatiesystemen over veiligheid en markering van de producten teneinde de gebruikers meer gedetailleerde informatie te verschaffen en onze verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik van het product te eren.

TOETREDING TOT DE GRI

De volgende feiten en cijfers hebben betrekking tot de wereldwijde commerciële activiteiten van Sika in 2012, exclusief de overgenomen entiteiten over de afgelopen drie jaar. Het merendeel van de nieuwe overnames zijn in eerste instantie onderworpen aan een programma om hun duurzaamheidsprestaties te verhogen. De omvang van de operaties voor het verslagjaar was gelijk aan 98% van het omzet (2011: 97%). De duurzaamheidsindicatoren zijn verenigbaar met het veelgebruikte GRI (Global Reporting Initiative) systeem.