Concurentieel en klaar voor de toekomst

Sika wil haar aanbod aan technologieën en producten rangschikken op basis van hun impact op de belangrijkste geïdentificeerde trends, zoals klimaatverandering, watertekort of het verbruik van grondstoffen en energie. Hiervoor is het noodzakelijk de "kosten" ten opzichte van de potentiële "winst" voor de klanten op gebied van milieu en economie te vergelijken. De "kosten" betreffen de productie, toepassing en verwijdering, terwijl de "winst" gaat over de toepassing en het gebruik van producten. Sika investeert in een gamma van technologieën en producten die het totale verbruik van hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Belangrijkste punt: duurzame ontwikkeling

Sika's visie richt zich op het leveren van innovatieve oplossingen aan klanten die de efficiëntie, duurzaamheid en esthetiek van gebouwen, infrastructuur, faciliteiten en voertuigen verbeteren over de hele productie en het gebruik, en zo bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Sika ziet dit als een verplichting van de onderneming en een plicht voor elke werknemer.

Verplichting

Sika heeft van duurzame ontwikkeling één van haar leidende principes gemaakt. Het bedrijf neemt deel aan duurzaam bouwen initiatieven (Green Building Initiatives), zoals LEED in de Verenigde Staten, Brazilië en Italië, of DGNB in Duitsland. De inzet van Sika op het gebied van duurzame ontwikkeling wordt nu versterkt door de aanpak van duurzame producten.