Duurzame groei promoten

Sika bouwt relaties op met organisaties en overheden om de nodige programma's en projecten ten behoeve van duurzaamheid te identificeren, te ontwikkelen en te implementeren. Door ecologische initiatieven, regionale samenwerkingsprogramma's en partnerschappen blijft Sika duurzame groei wereldwijd bevorderen.

Toegevoegde waarde in de volledige waardeketen

Sika wil duurzame toegevoegde waarde creëren in de volledige waardeketen. Het bedrijf stelt alles in het werk om zijn activiteiten en strategieën af te stemmen op de universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie opgesteld in het kader van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties.

Initiativen ondersteund door Sika
Initiativen ondersteund door Sika