Beste vrienden van Sika,

Ons bedrijf hanteert een langetermijnbenadering voor de ontwikkeling van de activiteit en handelt met respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn klanten, belanghebbenden en werknemers. Wij hechten veel belang aan veiligheid, kwaliteit, milieu, faire behandeling, maatschappelijke betrokkenheid, verantwoorde groei en waardecreatie.

Wereldwijde uitdagingen

De wereld en maatschappij worden geconfronteerd met uitdagingen, waar ook bedrijven zich actief tegen moeten wapenen. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, energiekosten, grondstoffen en watertekorten - dit zijn enkele van de globale megatrends en uitdagingen die de maatschappij in de komende jaren en decennia zullen veranderen.

Tegelijkertijd zullen deze uitdagingen krachtige drijfveren vormen voor nieuwe technologieën en oplossingen. De markten zullen oplossingen vragen voor de nieuwe benaderingen in domeinen als bouw en constructie, infrastructuur en mobiliteit.

Duurzaamheid als drijfveer voor bedrijfsactiviteit

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de innovatie van een bedrijf. Voor gebouwen en industriële toepassingen, streeft Sika ernaar de duurzaamheid te verbeteren en zowel de energie- als de materiaalefficiëntie te verhogen. Het bedrijf stelt alles in het werk om bij te dragen aan het verminderen van het verbruik van hulpbronnen, zowel binnen het bedrijf als voor zijn partners die gebruik maken van Sika-producten. De initiatieven en de voortgang van Sika worden georganiseerd volgens het Global Reporting Initiative (GRI 4).

Binnen dit alles komt veiligheid voor Sika op de eerste plaats. Het welzijn en de gezondheid van de werknemers en partners is een basisvoorwaarde voor het succes van Sika. Het creëren van een veilige werkomgeving is altijd een topprioriteit.

Etische normen

Sika bevordert sociale en economische vooruitgang in alle landen en gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. Via de Romuald Burkard Foundation levert Sika een actieve bijdrage aan maatschappelijke projecten in lokale gemeenschappen. Als lid van de UN Global Compact zet het bedrijf zich in voor de wereldwijde duurzame ontwikkeling. Sika doet geen toegevingen op het gebied van integriteit en past strikte ethische normen toe op zijn werk. De 'gedragscode' van Sika bepaalt de normen en gedragsregels voor het bedrijf en al zijn werknemers.

Waardecreatie

Duurzaamheid heeft altijd deel uitgemaakt van onze identiteit. Wij zetten ons in voor het continu meten, verbeteren, rapporteren en communiceren van duurzame waardecreatie. 'Meer waarde, minder impact' verwijst naar Sika's streven om de waarde van onze oplossingen en bijdragen aan alle belanghebbenden te optimaliseren en de risico's en het verbruik van hulpbronnen te verminderen. Daarom hebben we zes strategische doelen gedefinieerd die gericht zijn op economische prestaties, duurzame oplossingen, lokale gemeenschappen/maatschappij, energie, water/afval en veiligheid op het werk. We dragen duurzaamheid uit om ons concurrentievoordeel, in het belang van alle belanghebbenden, te behouden.

Hooghachtend,

Jan Jenisch
CEO