Enorme vraag, één doelstelling: minder impact

Water - een waardevolle bron

Sika heeft tot doel de duurzaamheidsprestaties van zijn productiefabrieken te stimuleren door het waterverbruik te verminderen en het water ter plaatse te behandelen. Het bedrijf implementeert maatregelen ter vermindering van de consumptie of om water van lagere kwaliteit te gebruiken, vooral in regio's waar waterschaarste heerst. Efficiënte productie betekent gesloten koelcircuits en omschakelen van de openbare watervoorziening op oppervlakte- en grondwater, om de hoeveelheid drinkwater gebruikt in de productie te verminderen. Met het hergebruik van afvalwater wil Sika zijn waterverbruik op grotere schaal verminderen.

Afval - een waardevolle bron

Efficiënt gebruik van grondstoffen is van zeer groot belang voor alle Sika-bedrijven aangezien de productieprocessen materiaalintensief zijn en hoge volumes aan niet-hernieuwbare hulpbronnen worden gebruikt. Efficiënte productie betekent in dit verband het verminderen en hergebruiken van productieafval, het verminderen en hergebruiken van verpakkingsmaterialen en het verbeteren van het ontwerp van verpakkingen, wat leidt tot een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik.

Aanvoer van industriële water gebaseerd op 82% regenwater
yes
Aanvoer van industriële water gebaseerd op 82% regenwater

SIKA COLOMBIA S.A., FABIEK TOCANCIPA, COLOMBIA

Sika Colombia installeerde een centrale watercollector, aparte tanks en pijpleidingen voor de toevoer van regenwater naar de industriële processen in zijn fabriek in Tocancipa. Een speciaal filtersysteem voor waterzuivering houdt de waterkwaliteit op het vereiste niveau, wat leidt tot een vermindering van het totale waterverbruik met 70%. Er wordt jaarlijks meer dan 8000 m³ regenwater verzameld en gebruikt, wat overeenkomt met 82% van het gebruikte water.

Modernisering van waterzuiveringsinstallatie
yes
Modernisering van waterzuiveringsinstallatie

Sika S.A.U., FABIEK ALCOBENDAS, SPANJE

Om de afvoer van afvalwater te verminderen, werd de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie gemoderniseerd met keramische ultra- en nanofiltratiemembranen. Dit resulteerde in een leidingwaterbesparing van 200 m³ per maand (-25%). Dankzij de kwaliteit van het behandelde water kan het worden hergebruikt voor het reinigen van het bulklaadstation en in de waterzuiveringsinstallatie.

Vermindering van verpakkingsafval
yes
Vermindering van verpakkingsafval

SIKA YAPI DIMYASALLARI AS, FABRIEK TUZLA, TURKIJE

Door samenwerking met een erkend recyclingbedrijf en de invoer van een intern kwaliteitscontrolesysteem in 2012 nam het hergebruik van product- en stortgoedcontainers (IBC's) voor productaanvoer toe. Binnen één jaar steeg het volume hergebruikte IBC's van 115 ton naar 287 ton en de hoeveelheid verpakkingsafval en de behoefte aan nieuwe IBC-containers daalden in sterke mate.

Recycling van afval van PVC-productie
yes
Recycling van afval van PVC-productie

SIKA CHINA LTD., FABRIEK SHANGHAI, CHINA

Er konden omvangrijke materiaal- en kostenbesparingen in de fabriek in Shanghai worden bereikt door het granuleren van polyesterweefsel en vilt en door het hergebruiken van de materialen in het productieproces. Het materiaal dat werd gerecycled en hergebruikt in nieuwe membranen steeg tot 520 ton in 2013.