Een wereld waarin werken veilig en gezond is

SAFE AND EFFECTIVE ORGANIZATION , SYSTEMATIC WORK PROCEDURES

De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers van Sika zijn essentieel voor het succes van het bedrijf en tevens belangrijke aspecten binnen de gehele organisatie. Dit vereist focus en een systematische benadering: beroepsstandaarden, directiecomité, betrokkenheid van de werknemers, analyse van de werkplek en risico's, het herkennen en wegnemen van gevaren, training en opleiding zijn belangrijke componenten in het kader van de gezondheid en veiligheid binnen Sika.

  • Regelgevende normen: Strikte gezondheids- en veiligheidsnormen in de hele organisatie. Lokale normen als aanvulling op de wereldwijde regelgeving.
  • Engagement van het management: Voor een veilige en gezonde werkplek moeten alle gevaren worden geïdentificeerd en moeten beschermingen worden voorzien en behouden.
  • Engagement van de werknemers: De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek en het juiste gebruik van machines, apparatuur en grondstoffen. Ze moeten regelmatig overleggen met hun teams.
  • Analyse van de werkplek en risico's: Risicobeoordelingen helpen bepalen wat er nodig is om mensen veilig te werk te stellen. Ze worden regelmatig georganiseerd, ingedeeld op bedrijfsactiviteit en uitgevoerd door lokale teams.
  • Gevaren herkennen en verhelpen: Inspecties gericht op ongevallenpreventie, als gevolg van nieuwe apparatuur, processen, materialen of de herziening van bestaande procedures.
  • Opleiding en scholing: Er wordt van alle werknemers binnen Sika gevraagd dat ze veilig werken. Managers en toezichthouders zorgen ervoor dat werknemers kennis hebben van de materialen en de apparatuur die ze gebruiken, ze de gevaren kennen en weten hoe ze deze moeten verhelpen of beheersen.

Gezondheids- en veiligheidscultuur

Sika stelt alles in het werk om zijn beloften op het gebied van gezondheid en veiligheid waar te maken: 'Niets van wat we doen, is de moeite waard om gewond te raken.' Het bedrijf heeft in alle belangrijke vestigingen beheerssystemen geïntroduceerd die in overeenstemming zijn met ISO 14001 en OHSAS 18001. Er heerst een sterke veiligheidscultuur in alle vestigingen van Sika.

I60% minder ongevallen, veiligheidsbewustmakingsweek
yes
I60% minder ongevallen, veiligheidsbewustmakingsweek

38 FABRIEKEN IN 13 LANDEN, AZIË/PACIFISCH GEBIED

Er werden veiligheidsbewustmakings-weken georganiseerd in 38 productiefabrieken in de regio Azië/Pacifisch gebied om het algehele veiligheidsbewustzijn van de werknemers en aannemers te verhogen om het aantal arbeidsongevallen en incidenten te verminderen.  Sika stelde voor elk land een veiligheidsschema en een activiteitenlijst op en stelde een lokale stuurgroep samen. De beroepsongevallen en verloren dagen daalden in 2013 met 60% ten opzichte van 2010 (uitgangspunt).

0 ongevallen met veilige werkpraktijken
yes
0 ongevallen met veilige werkpraktijken

FABRIEKEN IN WETHERILL PARK, ADELAIDE, BRISBANE, MELBOURNE, AUSTRALIË

De ontwikkeling van een cultuur waarin veiligheid voorop staat om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen van de veiligheidsprestaties. Zo bedroeg het aantal beroepsongevallen en verloren dagen door ongevallen nul in 2013.

 

97% minder verloren dagen dankzij de 5S tools in veiligheidsmanagement
yes
97% minder verloren dagen dankzij de 5S tools in veiligheidsmanagement

FABRIEK IN WELWYN GARDEN CITY, VK

Lean management en de introductie van 5S-tools in het veiligheidsmanagement hebben geholpen om het bewustzijn van de werknemers te verhogen en de veiligheid van hun werkomgeving te verbeteren. Dankzij 'Safety Flashes' werd het bewustzijn van de werknemers verhoogd en werden succesverhalen met hen gedeeld. Het totale aantal verloren dagen door ongevallen daalde van 80 (2012) tot 2 in 2013 (-97,5%).

Streven naar nul ongevallen via het project “Nouvel élan”
yes
Streven naar nul ongevallen via het project “Nouvel élan”

SIKA FRANCE S.A. FABRIEK GOURNAY, FRANKRIJK

Het project "Nouvel élan" had als doelstelling het veiligheidsbewustzijn in de volledige fabriek te verhogen door het uitvoeren van een analyse van de hoofdoorzaken en het implementeren van de nodige oplossingen. Het totale aantal verloren dagen door ongevallen daalde met 96% en de verloren tijd door ongevallen daalde met 78% van 13 (2010) tot 3 (2013) als gevolg van een aanzienlijke verbetering van de veiligheidsprestaties op alle niveaus.