Meer Waarde, Minder Impact (Brochure)
Meer Waarde, Minder Impact (Brochure)

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de innovatie van een bedrijf. Voor gebouwen en industriële toepassingen, streeft Sika ernaar de duurzaamheid te verbeteren en zowel de energie- als de materiaalefficiëntie te verhogen.

Meer Waarde, Minder Impact (Brochure) (pdf, 1,66 MB)

Meer waarde, minder impact

Sika zet zich in voor duurzame ontwikkeling, neemt de verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te leveren om de materiaal-, water- en energie-efficiëntie in de bouw- en transportsector te verhogen. Sika streeft ernaar om  waarde te creëren voor al zijn belanghebbenden met behulp van zijn producten, systemen en oplossingen, en dit in de volledige toeleveringsketen en gedurende de volledige levensduur van zijn producten. De gecreëerde waarde weegt veruit op tegen de impact van de productie, de distributie en het gebruik.

Het doel? Het creëren en verhogen van waarde en terwijl de impact verminderen. Sika's strategie integreert duurzaamheid in al zijn bedrijfsprocessen om zijn concurrentiepositie te behouden. Op intern niveau promoot het bedrijf duurzaamheid met zijn efficiëntie- en veiligheidsprogramma's ter bevordering van economische, sociale en ecologische vooruitgang.

Waardecreatie

Sika zet zich in voor het continu meten, verbeteren, rapporteren en communiceren van duurzame waardecreatie. 'Meer waarde, minder impact' verwijst naar Sika's streven om de waarde van onze oplossingen en bijdragen aan alle belanghebbenden te optimaliseren en de risico's en het verbruik van hulpbronnen te verminderen.

Zes strategische doelen zijn gericht op economische prestaties, duurzame oplossingen, lokale gemeenschappen/maatschappij, energie, water/afval en veiligheid op het werk. We dragen duurzaamheid uit om ons concurrentievoordeel, in het belang van alle belanghebbenden, te behouden.

Op feiten gebaseerde prestatie

Sika's duurzame waardecreatie is gebaseerd op feiten. De campagne "Meer waarde, minder impact" vertrouwt op bewezen projecten in de zes strategische doelen en illustreren onze inzet en onze lange-termijn perspectief.