Er zijn alleen winnaars

REACH, het acroniem voor Registration - Evaluation and Authorisation of Chemicals, verandert momenteel de manier waarop chemicaliën gebruikt worden in producten die goedgekeurd zijn voor gebruik binnen de EU.

Chemische substanties moeten geregisteerd en geevalueerd worden op gezondheidsrisico's en later goedgekeurd worden. Op 1 juni 1007 werd REACH in alle landen van de EU van kracht. Het moet volledig worden uitgevoerd tegen 2018. Zowel de oude als nieuwe chemische producten worden geregistreerd bij het nieuwe chemische productenagentschap in Helsinki (ECHA).

REACH poogt om de bescherming van menselijke veiligheid en het milieueffect van chemische producten te verbeteren en ook de gebruiksrisico's van chemische producten in de leveringsketen te verminderen. Alle chemische substanties die geproduceerd, geleverd of ingevoerd worden binnen de EU in volumes van 1 ton of meer per jaar, moeten onder REACH-eisen worden behandeld.

De uitwisseling van informatie in twee richtingen in de leveringsketen is zeer belangrijk. Het voorziene gebruik van chemische substanties moet meegenomen worden bij informatie „stroomopwaarts“ (aan de fabrikant van chemische substanties) en „stroomafwaarts“ (aan de klant en gebruiker van chemische substanties). Het Europees Chemisch Bureau in Helsinki beheert de registratie en vereisten van chemische substanties binnen het werkingsgebied van REACH.