De veiligheid van onze producten, een topprioriteit

De mission statement van Sika beschrijft hoe we omgaan met onze producten: “Wij willen langs de gehele waardeketen de verantwoordelijkheid voor veiligheid en het milieu op ons nemen.” Uit dit mission statement vloeit voort dat de optimalisering van grondstofgebruik en de productveiligheid permanente processen zijn binnen de onderneming, die deel uitmaken van een duurzame ontwikkeling.

  • Controle van veiligheidsspecificaties voor grondstoffen.
  • Analyse en definitie van veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden voor verkoopproducten.
  • Ontwerp, verpakking en etikettering van verkoopproducten.
  • Veiligheids- en recycleerinstructies voor klanten.
  • Beheer van het product en toezicht.
Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques.
REACH Richtlijn

Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Een lang proces om beter te informeren over de samenstelling van chemische stoffen en de veiligheid voor de gebruiker te verhogen.