Mensen staan centraal

Bij Sika treft u een bedrijfscultuur aan die gebaseerd is op waarden: de moed en lef om partnerschappen aan te gaan, doorzettingsvermogen en innovatie. We verwachten veel, maar hebben ook veel te bieden: ons doel is om prestatie en toewijding niet alleen te belonen met vergoedingen die gerelateerd zijn aan prestatie en verantwoordelijkheid, aangevuld met eenn aantrekkelijk pakket extra legale voordelen. We geven ook de hoogste prioriteit aan de volgende aspecten:

Het is ons doel om ruimte te creëren voor ontwikkeling van talenten.
Ruimte voor ontwikkeling

Het is ons doel om ruimte te creëren voor ontwikkeling van talenten. Hoewel we van onze werknemers verwachten dat ze de afgesproken doelen halen, beschouwen we tegelijkertijd flexibiliteit in termen van taakontwerp, internationale carrièremogelijkheden en teamwork als essentiële elementen van het werken binnen de Sika Groep.

Het meest in het oog springende kenmerk van de werknemers van Sika is het vermogen om te presteren in combinatie met een hoge mate van sociale vaardigheid
Individuele verantwoordelijkheid

Het meest in het oog springende kenmerk van de werknemers van Sika is het vermogen om te presteren in combinatie met een hoge mate van sociale vaardigheid: voorstellen doen, andere meningen respecteren en zich aanpassen aan de strategische doelen. Is het uw ambitie om niet alleen te presteren, maar ook op tijd resultaten af te leveren? Dan is Sika “the place to be”.

Sika bevordert een werkklimaat waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun professionele kwalificaties en persoonlijke capaciteiten
Pragmatische werksfeer

U streeft naar uitmuntendheid. Sika bevordert een werkklimaat waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun professionele kwalificaties en persoonlijke capaciteiten – wij streven naar een werksfeer waarin innovatie, prestatie en wederzijds respect zich kunnen ontwikkelen, een omgeving die werknemers uitnodigt tot presteren, te doen wat werkt en dingen gedaan te krijgen.

Wij zijn voorstander van open, toepassingsgerichte en rechtstreekse communicatiestandaarden
Open communicatie

Wij zijn voorstander van open, toepassingsgerichte en rechtstreekse communicatiestandaarden. De organisatiestructuur van Sika is aangevuld met een coöperatieve managementstijl om er zeker van te zijn dat competente werknemers betrokken worden bij de besluitvorming.

Sika heeft zich gestaag en succesvol ontwikkeld en uitgebreid.
Solide en betrouwbaar

Sika heeft zich gestaag en succesvol ontwikkeld en uitgebreid. De basisprincipes van het bedrijf, dat werd opgericht door Kaspar Winkler en Dr. Fritz Schenker, waren gericht op pionierswerk en ondernemersgeest. Ook tegenwoordig nog wordt de durf om voorop te lopen met innovaties gecombineerd met de kracht om door te zetten, de ontwikkeling van het bedrijf op een lijn te brengen met de langetermijnoverwegingen.