Innovatief: PowerCure voor verlijming glas in raamkaders

Het PowerCure systeem biedt u de precisie en performance van een pompsysteem, maar dan voor kleinere afdichtings- en lijmtoepassingen. PowerCure is de ideale oplossing voor plaatsen die moeilijk te bereiken zijn met een pomp en is de ideale partner voor lijmtoepassingen waarbij een hogere doorhardingssnelheid gewenst is.

Het PowerCure systeem maakt het mogelijk om productielijntoepassingen te creëren, waarbij minimaal verbruik nodig is, maar waarbij het niet financieel rendabel is om een pompsysteem aan te schaff en. Dit systeem kan ook gebruikt worden op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn zonder tilmechanismen voor het pompsysteem. En aangezien het werken met een zware mengkop en slangen belastend is, kunnen de ergonomische voordelen en de flexibiliteit geboden door het PowerCure systeem, niet worden onderschat.

Met PowerCure heeft Sika getracht om een aantal beperkingen van de huidige booster- en pompsystemen weg te nemen. Het resultaat is een systeem dat eenvoud, flexibiliteit en grote ergonomie combineert met een lage financiële investering.

De voordelen op een rij

  • snelle toepassing
  • snelle cyclustijd
  • lage investering
  • minder afval
  • makkelijke toepassing
  • moeilijk bereikbare plaatsen worden makkelijker bereikbaar
  • flexibel manoeuvreren
  • snelle doorharding onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden
  • geen stroomkabels, slangen, compressors enz.