Met een welverdiende zomervakantie achter de rug zijn we helemaal klaar voor het najaar.

Hard werken en bouwen aan de toekomst, is ook bij Sika België meer dan ooit aan de orde. Niet enkel in de kantoren maar ook aan het gebouw te Sika Nazareth zelf wordt stevig doorgewerkt. De uitbreidingswerken die nodig waren om de forse groei van onze activiteiten op de Belgische markt op te vangen, verlopen vlot. Tegen het einde van dit jaar zal de huidige stockagecapaciteit in Nazareth verdubbeld zijn, zal er een speciaal trainingscentrum zijn alsook een extra laboruimte en een tankafvulinstallatie voor onze hulpstoff enafdeling. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de activiteiten van de site in Evere volledig over te brengen naar Nazareth. Deze investeringen en wijzigingen zullen ons toelaten om de verdere groei te ondersteunen en de effi ciëntie en klantenservice te verhogen.

Dat Sika eveneens aanwezig is in de markt, op de werven en het internet bewijzen de referenties in deze nieuwsbrief, onze aanwezigheid op sociale media, de innovaties en introducties van nieuwe producten. Lees dus vlug verder.

Veel leesplezier!