NIEUWE SIKA BRANDING

Het merk Sika staat voor kwaliteit en consistentie en laat de Sika-groep toe om een coherente identiteit voor te stellen in alle doelmarkten en alle producten.

Sika investeert regelmatig in maatregelen die de positionering van het merk op lange termijn versterkt. Zo werd onlangs, het identificatieproces van de groep Sika afgerond dat 2 jaar tevoren gestart was. Het resultaat is een heldere en duurzame positionering en een geactualiseerde, uitgebreide communicatiestructuur met uniforme richtlijnen voor een meer expressieve en hedendaagse branding.

DE NIEUWE GROEPSIDENTITEIT OMHELST DE BELOFTE: BUILDING TRUST

Deze nieuwe slogan vervangt de verjaardagsslogan van 2010 “Innovation & Consistency since 1910”.

Het woord “Building” (bouwen) verwijst naar de bedrijfssector waarin Sika en haar klanten actief zijn, zowel bruggenen wegenbouwers als autofabrikanten. Het Engels woord klinkt eveneens bekend voor de Duits sprekenden omwille van de fonetische en semantische overeenkomsten met het Duits woord “bilden” (vormen). Deze term doet op zijn beurt denken aan vormen, design, structuren en ontwikkelingen. Eén woord voldoet daarmee aan alle kerncompetenties van Sika en haar klanten.

“Trust” (vertrouwen) is de hoeksteen van alle vormen van partnerschap en samenwerking. Dit vertrouwen wordt gevoed door de kwaliteit van Sika en is het resultaat van haar innovatieve kracht en doorzettingsvermogen. Het vertrouwen ondersteunt de filosofie van Sika en haar belofte en verplichtingen ten opzichte van haar klanten en partners. Het is echter geen statische toestand, maar een continu proces dat actief moet worden gecultiveerd. Elk merk, Sika is geen uitzondering, bestaat en bloeit op het vertrouwen van de klant in het bedrijf.

Daarom onze belofte:
Building Trust, Bouwen & Vertrouwen.