SIKA ROOFING BEHAALT HET DUBOKEUR®-CERTIFICAAT

Het Nederlandse keurmerk voor duurzaam bouwen, DUBOkeur®, bewijst dat een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor milieubelasting van bouwmaterialen. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn.

Het doel van het DUBOkeur® is om uitsluitend de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid een keurmerk te geven, zodat het ook echt waarde krijgt!

We zijn verheugd dat de Sika dakmembranen het DUBOkeur-certificaat hebben behaald. Het certificaat werd behaald op zowel Sikaplan® PVC dakmembranen (type 15 G met polyesterwapening), alsook op Sarnafil® FPO-dakmembranen.

Deze laatste zijn éénlaagse dakmembranen op basis van flexibele polyolefines, versterkt met een dubbele wapening uit polyestervlies en glasvlies en geschikt voor mechanische bevestiging (conform EN 13956).