Zoals elk deel van een gebouw, vereisen ook balkons, terrassen en galerijvloeren onderhoud.

De meeste balkons, terrassen en galerijvloeren bestaan uit betonelementen waar, bij gebrek aan een doeltreffende bescherming, waterininfiltratie, betonrot, carbonatatie en degradatie onvermijdelijk zijn.