Engagement voor duurzame ontwikkeling, vereist door de wereldwijde uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd zijn, ​​vereist milieu- en economische veranderingen. Bijvoorbeeld, lage energie huizen en wagens  worden meer en meer gehanteerd en zijn een norm geworden. De groeiende vraag naar duurzame producten verandert zowel de doelmarkten van Sika als de eisen gesteld aan de producten. Ons bedrijf is vastbesloten om deel te nemen aan deze processen van verandering op proactieve wijze, dankzij innovatie.

Ontwikkeling van duurzame producten

Hier wordt de prioriteit gegeven aan de producten ontwikkeld en geproduceerd op een duurzame wijze, die efficiënt gebruik van energie, water en materialen mogelijk maken.

De volgende problemen zijn bijzonder relevant voor Sika:

  • Klimaatverandering en regulatie van koolstof
  • Economie
  • Bevolkingsgroei en verstedelijking
  • Kosten van energie en impact op het klimaat
  • Grondstoffen
  • Watertekort en slechte waterkwaliteit
Het klimaat op aarde verandert steeds sneller. De gevolgen zijn divers en raken de hele mensheid.
Klimaatverandering

Het klimaat op aarde verandert steeds sneller. De gevolgen zijn divers en raken de hele mensheid.

Wereldwijd zijn er maar weinig projecten waaraan meer geld wordt besteed dan aan de aanleg en het onderhoud van infrastructuur.
Infrastructuur

Wereldwijd zijn er maar weinig projecten waaraan meer geld wordt besteed dan aan de aanleg en het onderhoud van infrastructuur.

De wereldwijde vraag naar natuurlijke energiebronnen neemt toe ten gevolge van bevolkingsgroei en grotere koopkracht.
Energie en grondstoffen economiseren

De wereldwijde vraag naar natuurlijke energiebronnen neemt toe ten gevolge van bevolkingsgroei en grotere koopkracht.

Zoet water is de olie van de 21ste eeuw.
Watertekort

Zoet water is de olie van de 21ste eeuw. Door toenemende wereldbevolking, verstedelijking en klimaatverandering is water een schaarse grondstof geworden.