Sika ComfortFloor® is geurloos tijdens toepassing en gebruik, en het voldoet aan alle luchtkwaliteitsnormen met betrekking tot de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.